Selecteer een pagina

Achtbaan

Achtbaan Vandaag is zo’n dag dat mijn werk aanvoelt als een achtbaan. Zwaai ik net een cliënte uit die helemaal vanuit Maarssen naar Delft is gekomen om me te bedanken voor mijn werkzaamheden in haar scheiding. Luisteren, uitleggen, nog een keer uitleggen,...

Uit_den_ouden_doosch

#uit_den_ouden_doosch Huwelijksvoorwaarden uit 1952 …”Ten laste van de gemeenschap komen alle uitgaven en alle schulden, voorzover de baten der gemeenschap daartoe toereikend zijn, uitgezonderd die, welke zijn veroorzaakt door […] verzuim van de man...

Het F-biljet …

Het F-biljet … Waarbij de F voor Finale staat. Ik maak nog maar weinig aangiFtes en beperk me hooFdzakelijk tot het maken oF meekijken bij echtscheidingsaangiFtes. En aF en toe komt er een F-biljet over mijn bureau. Ik zit nu te kijken naar zo’n biljet en...

De legitieme portie

De legitieme portie Op 19 maart 2021 heeft demissionair Minister Sander Dekker gereageerd op kamervragen inzake een rapport over de legitieme portie.Een van de uitspraken van de Minister is: ‘Het doel van de legitieme portie is in dit verband een preventieve...