Selecteer een pagina

#uit_den_ouden_doosch

Huwelijksvoorwaarden uit 1952 …

“Ten laste van de gemeenschap komen alle uitgaven en alle schulden, voorzover de baten der gemeenschap daartoe toereikend zijn, uitgezonderd die, welke zijn veroorzaakt door […] verzuim van de man in het beheer van het goed van de vrouw […]”

en

“De man zal het beheer hebben over het vermogen der vrouw ingevolge de voorschriften der wet.”

Die tweede bepaling vind ik dan eigenlijk nog het meest naar, de eerste bepaling probeert het leed nog wat te verzachten lijkt het. Het idee dat de wetgeving indertijd gewoon zo in elkaar zat dat de getrouwde vrouw niet handelingsbekwaam was … #mindblowing Betekent dat dan dat je als vrouw dommer wordt omdat je trouwt?

Liefde maakt dus niet alleen blind maar ook dom of in ieder geval dommer. Dat lijkt dan ook te worden bevestigd door de huwelijksvoorwaarden uit 1952. De wetgeving verandert (gelukkig!), de gezinssituatie verandert en zo zijn er nog wel wat veranderingen te bedenken. En toch gelden nog steeds die huwelijksvoorwaarden uit 1952 …

Kom, trek ze nog eens uit die la, je weet wel, die la onderin de kast …

#frisse_wind #doe_mij_nog_een_verandering