Selecteer een pagina

Uit_den_ouden_doosch

#uit_den_ouden_doosch Huwelijksvoorwaarden uit 1952 …”Ten laste van de gemeenschap komen alle uitgaven en alle schulden, voorzover de baten der gemeenschap daartoe toereikend zijn, uitgezonderd die, welke zijn veroorzaakt door […] verzuim van de man...

Het F-biljet …

Het F-biljet … Waarbij de F voor Finale staat. Ik maak nog maar weinig aangiFtes en beperk me hooFdzakelijk tot het maken oF meekijken bij echtscheidingsaangiFtes. En aF en toe komt er een F-biljet over mijn bureau. Ik zit nu te kijken naar zo’n biljet en...