Selecteer een pagina

Van je familie moet je het hebben …

Een dochter is in het levenstestament van haar vader benoemd tot zijn vertegenwoordigster. Vader is ernstig ziek en zal naar verwachting niet lang meer hebben. Haar zus heeft blijkbaar redenen om te verwachten dat zij niet geïnformeerd zal worden over het overlijden van haar vader. Ook de voorzieningenrechter acht die kans reëel en verplicht de dochter om haar zus binnen 12 uur na het overlijden van vader daarvan op de hoogte te stellen.

De rechter neemt hierbij de bijzondere positie van de dochter op grond van het levenstestament mede in overweging. Haar zus heeft het recht om afscheid te kunnen nemen van vader, maar daarvoor moet zij dan wel van zijn overlijden op de hoogte zijn.

De relatie tussen beide zussen is duidelijk niet wat je zou hopen. De gang naar de rechter om informatie af te dwingen over het overlijden van vader is wel heel verdrietig …
Rb. Overijssel 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3513

#doeslief