Selecteer een pagina

Ook nog zo’n KEW, BEW of SEW?

Met dank aan de Nieuwsbrief FJA van Nationale Nederlanden!

Ook nog zo’n KEW, BEW of SEW? Bedenk dan op tijd wat u hiermee gaat doen. In de casus voorgelegd aan de Fiscaal Juridische Afdeling van NN is gevraagd of een KEW ook mag worden gebruikt voor een verbouwing. De vragensteller heeft de hypotheek afgelost met geld uit een erfenis en heeft de KEW daar niet meer voor nodig. Mag hij het geld dan gebruiken voor een verbouwing?

De KEW, BEW of SEW moet specifiek worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld of de restschuld. In de praktijk bleek er echter wat flexibiliteit te zijn bij de belastingdienst waardoor oogluikend werd toegestaan dat het geld rechtstreeks werd gebruikt voor een verbouwing van de eigen woning. Met de nadruk op ‘bleek’ en ‘werd’! De FJA krijgt nu berichten uit de praktijk dat die eerdere flexibiliteit ver te zoeken is. Je moet dus eigenlijk eerst een lening aangaan voor de verbouwing zodat je daarna de KEW, BEW of SEW kunt gebruiken om deze lening af te lossen.

Wetstechnisch klopt het, maar moet dat nu echt zo omslachtig? Dit punt is aangekaart bij Financiën, maar er lijkt nog geen beweging in te zitten.

Dus opletten vóór u gaat aflossen of u nog ergens een KEW, BEW of SEW heeft, die eerst aangewend moet worden!