Selecteer een pagina

In de herhaling: het belang van duidelijk zijn …

Een cadeautje van Hof Den Bosch (GHSHE:2018:563). In het echtscheidingsconvenant is de alimentatie van meneer aan mevrouw vastgesteld op € 250 per maand. Meneer moet daarnaast echter ook alle lasten van de echtelijke woning op zich nemen, alleen is dit in het convenant niet specifiek benoemd als zijnde alimentatie.

De inspecteur stelt zich daarom op het standpunt dat slechts 50% van de hypotheekrente aftrekbaar is in de aangifte van meneer en dat de andere 50% niet kan kwalificeren als alimentatie. Na een mondelinge (en niet betwiste!) toelichting van meneer ter zitting ziet Hof Den Bosch dit toch anders. Meneer mag 50% van de hypotheekrente als aftrekbare rente opvoeren en 50% als alimentatie aan mevrouw.

Een eenduidig convenant had meneer waarschijnlijk een bezwaar, een beroep en een hoger beroep bespaard …