Selecteer een pagina

Fiscaal optimaal hoeft helemaal niet optimaal te zijn …

In een uitspraak van Hof Amsterdam van 24 april 2018 (GHAMS:2018:1484) bleek maar weer eens dat het fiscale belang niet per se het grootste belang is. Meneer heeft zich laten adviseren door een belastingadviseur en een notaris over de mogelijke keuzes ten aanzien van de nalatenschap van zijn echtgenote. Naar aanleiding van deze gesprekken verwerpt meneer de nalatenschap van zijn echtgenote, ingegeven door zijn wens belasting te besparen. Hij lijkt zich echter niet te hebben gerealiseerd dat dit leidt tot directe opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen inzake hun erfdeel in de nalatenschap van zijn echtgenote. Met alle gevolgen van dien …

Los van de vraag of de notaris hier nu wel of niet tekort is geschoten in zijn informatieverschaffing, blijkt dat alléén belastingbesparing onvoldoende is om een keuze op te baseren. Mijn ervaring is dat fiscaliteit prima op de tweede plek kan komen als daarmee een beter passende uitkomst wordt gerealiseerd.