Selecteer een pagina

Een heikel punt bij echtscheiding; de rekening-courant bij de BV …

Hof Amsterdam (GHAMS:2018:1704) heeft er recent over moeten beslissen, voor wie is nu toch die rekening-courantschuld bij de BV? De rekening-courant blijkt namelijk te zijn gebruikt voor de kosten van de huishouding, maar staat alleen op naam van meneer. Volgens de huwelijksvoorwaarden komen de kosten van de huishouding naar evenredigheid ten laste van de inkomens van de echtgenoten en, indien ontoereikend, ten laste van de vermogens van de echtgenoten. De Rechtbank is van mening dat hier niet uit af te leiden is dat een schuld ten name van een van beiden, toch door beiden moet worden gedragen.

Mevrouw kan haar standpunt dat de rekening-courant is ontstaan door de riante levensstijl van meneer alleen niet onderbouwen. Het Hof oordeelt daarnaast dat het voor de draagplicht in de kosten van de huishouding niet relevant is wie daarvan heeft geprofiteerd. Een redelijke uitleg van de clausule in de huwelijksvoorwaarden brengt daarom volgens het Hof mee dat ook mevrouw haar aandeel in de schuld moet dragen.

Hoe staat het met uw huwelijksvoorwaarden en de rekening-courant?