Selecteer een pagina

Draagplicht en aansprakelijkheid, verschil moet er zijn …

Hof Den Bosch heeft onlangs een uitspraak gedaan over draagplicht en aansprakelijkheid bij samenwoners (GHSHE:2018:1608). Daaruit blijkt maar weer eens dat afspraken maken én vastleggen nog niet zo’n slecht idee is.

Meneer is ingetrokken in de woning die volledig eigendom is van mevrouw. De hypotheek en de daarna gekoppelde spaarverzekering staan echter op beider naam zodat beiden hiervoor aansprakelijk zijn. De relatie verbreekt en na verkoop van de woning blijkt er nog een restschuld te zijn. Meneer stelt dat de restschuld volledig voor rekening van mevrouw moet komen omdat het ook haar woning was. Het Hof gaat hier niet in mee omdat nergens uit blijkt dat er afwijkende afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de draagplicht voor de hypothecaire lening. En de stilzwijgende afspraken die er volgens meneer waren, zijn moeilijk aan te tonen …

De aversie van veel mensen om zaken op papier vast te leggen, zorgt toch met enige regelmaat voor problemen. Zo ook in deze casus; restschuld van jou, restschuld van mij, restschuld van ons allebei!

P.S. Zie Rechtbank Rotterdam (RBROT:2016:4320) voor hoe het ook kan.